OLKWEB 3.8

05.10.2015

Ny funksjonalitet

 • Revidert og endret måten man sorterer læreplanmål og kategorier på

 • Implementere egenskapen ”synlighet” på læreplanmål, denne skjuler målet fra lærlingene, og deres dokumentering

 • Synkronisering fra læreplanmaler til alle som har læreplanen

 • ”Låsing” av læreplan på lærling, dette fjerner muligheten for å få oppdatering fra læreplanmalen automatisk

 • Rapport på antall dokumentasjoner pr fag

 • Dashbordelement til rapporten på antall dokumentasjoner per fag

 • Dashbordelement på alle kommende aktiviteter

 • Sorteringsmulighet på dashbordelementer

 • Oppdatert visuell fremstilling av dashbordelementer

 • Muligheten til å sette ønsket antall elementer som skal vises i et dashbordelement

 • Tallindikatorer i alle menypunkter på profilsidene

 • Tallindikatorer på alle listene

 • Arbeidsavtale

 • Mulighet for å sette en standard "tilleggsvilkår/merknad"-tekst

 • Forbedret responsivt brukergrensesnitt til for nettbrett

 • Timeregistrering er nå mulig på delmål

 • Mulighet for å skrive ut lærekontrakt i 3 eksemplarer

 • Utskriftsvennlig versjon av signerte vurderingsskjemaer

 • Innstilling for å velge om det skal være automatikk rundt gjennomføring av kompetanse- og delmål. Man kan nå velge om man vil at godkjenning av et kompetansemål påvirker alle relaterte delmål

 • Alle konsulenter kan nå legges til som deltaker i vurderingsskjema

 • Lærlinglisten viser nå alle lærlingtyper, med standard filtrering på lærling og praksiskandidat

 • Mulighet til å sette egne vurderingskriterier på ett eller flere kompetansemål (dette påvirker relaterte delmål)

Diverse grensesnitt/smått

 • Fjernet synlige HTML-tags

 • Justert størrelsen på vedleggsikoner

 • Endret ordlyd på enkelte knapper

 • Markøren står nå automatisk i formfeltet “Fornavn/Navn” ved opprettelse av nye lærlinger, bedrifter og ansatte

 • Ukenummer i dokumentasjonslisten tar nå utgangspunkt i gjeldende dato, fremfor opprettelsesdato

 • Justert kalkulering av læretid slutt

 • Det er ikke lenger mulig å bytte type mellom notat og journal

Som følge av endringer av dashbordelementene må disse dessverre settes på ny.