OLKWEB 3.22

Slipp 13.05.2019

Ny brukerveiledning

Versjonsloggen er oppdatert til en nyere versjon. Brukerveiledningen er også oppdatert til en nyere versjon - med en sortering som skal gjøre det oversiktlig å finne frem til det man leter etter. Den nye versjonen er ikke støttet som PDF-nedlastning, og knappen med brukerveiledning som PDF utgår derfor.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er innført som en egen lærlingtype. Dette er synliggjort i alle lister, rapporter og filtere.

Sende nytt passord

Muligheten for å sende et nytt passord til lærlinger og ansatte er nå tilgjengelig. Dette kan man gjøre under "Endre lærling". Det blir da satt et autogenerert passord, dette kan lærling/ansatt motta på enten e-post eller SMS.

Det er nå lagt opp en annen footer/bunn i OLKWEB. Her vil man finne litt mer informasjon enn det man gjorde i den tidligere. Opplæringskontorets kontaktinformasjon blir synlig for alle brukere, samt at informasjon om apper blir synliggjort.

Utvidet dashbordelementet «Kommende aktiviteter» for lærlinger

Dashbordet inneholder nå informasjon om alle kommende hendelser - dvs. både aktiviteter, vurdering og oppgave/innleveringer. Aktiviteter med åpen påmelding vil også dukke opp som forslag til ting man kan melde seg på.

Legge inn kommentarer fra vurdering i møtereferat

Det er mulighet til å legge til kommentarer som blir satt gjennom vurderingen (i snakkeboblen ved målet) i møtereferatet. Det blir liggende i en tabell, for å vise hvilket mål, kommentaren og hvem som har lagt igjen i kommentaren.

Fjernet hendelser fra ressurssenteret

Fjernet hendelser som skjer i ressurssenteret i «siste hendelser»-boksen på dashbordet til lærlingene. Det har vært hendelseslogg på når ressurser har blitt lagt til og slettet. Dette er nå borte fra lærlingene.

Gruppetilhørighet på ansatte

Det er lagt til et spørsmål om man ønsker å fjerne ansatte fra grupper når man avslutter de. Dette er standard huket på.

Tekstmaler

Det er mulig å legge inn tekstmaler som man kan bruke opp forskjellige steder i systemet. Dette finnes i administratormenyen oppe til høyre. Disse malene vil man kunne hente ut forskjellige steder i systemet. Det er også mulig å legge inn en signatur der, denne signaturen vil kun være synlig for deg selv. Obs. Dersom man ønsker å kunne bruke signatur på SMS og E-post bør man ha to forskjellige maler da formatering av tekst ikke vil være mulig på SMS.

Malene er kun for konsulenter, og det er lagt til på følgende steder (oppdatert 03.06.2019):

Ansatte og bedrift:

 • sms/e-post fra ansattlisten

 • sms/e-post fra ansattprofil

 • sms/e-post fra bedriftslisten

 • sms/e-post til lærlinger via bedrift

 • sms/e-post til ansatte via bedrift

 • sms/e-post til lærlinger via ansatt sin profil

Lærlinger og lærlingtyper:

 • sms/e-post fra listen alle lærlingtyper

 • sms/e-post fra listene til de forskjellige lærlingtypene

 • sms/e-post fra profil på alle lærlingtyper

Aktiviteter og vurdering:

 • Beskrivelse på aktivitet

 • sms/e-post til deltakerlisten på aktivitet

 • sms/e-post til deltakerlisten på vurdering

Annet:

 • sms/e-post fra meldingssenteret

 • sms/e-post fra grupper

 • sms/e-post fra alle rapporter med sms/e-post-mulighet

Endring av ikon for profilbilde

Dersom man ikke har profilbilde på ansatte og lærlinger vises det initialene til vedkommende, fremfor det tidligere profilbildeikonet.

Endret frist for oppmelding til fagprøve

Dashbordelementet, og rapporten over hvem som må meldes opp til fagprøve har blitt utvidet til å være 120 dager, fremfor 90. Det er også lagt på filter for 150 og 180 dager.

Innstillinger for kurs/sertifikater

Det er kommet innstillinger som gjør at man kan gi ansatte tilgang til å administrere kurs/sertifikater inne på lærlingene de har en relasjon til. Det er også en innstilling som gjør at lærlingene kan selv legge til kurs/sertifikater. Dersom lærlingene skal kunne gjøre dette selv er det påkrevd med vedlegg.

Obs. De kan kun velge mellom eksisterende kurs/sertifikater lagt inn i systemet av dere som er konsulenter. Hvordan man gjør dette kan man se i brukerveiledningen her.