OLKWEB 3.19 - delrelease

Slipp 04.02.2019

Tydeliggjøring av bedrifttilknytning på lærlinger

Tydeliggjort bedriftstilknytningen på lærlinger under oversikt over lærlinger tilknyttet en læreplanmal. Det gjelder både i listen hvor man legger til nye lærlinger til planen, men også i oversikten over hvem som er tilknyttet planen.

Vise dato på når en gjennomføring er satt

Vise dato, i tillegg til hvem som har satt en gjennomføring. Dette er synlig i både læreplanen, og via vurderingen til lærlingen.

Dashbordelement for manglede fag

Man kan velge ha et dashbordelement som tar for seg lærlinger og lærekandidater som mangler fag.

Tilskuddsendring

Rapporten for bedriftstilskudd har tidligere kun vist bedrifter som har lærlinger i samme fylke som seg selv. Det vil si at om Bedrift A er registrert i Hedmark, har 5 lærlinger, hvor 2 av disse er registrert med Oppland som fylke - har bedriftslisten kun vist 3 lærlinger på Bedrift A under fylke Hedmark.

Endringen som er gjort gjør at man ved å filtrere på fylke alltid vil få frem bedriftene registrert i det fylket, og alle lærlingene som er registrert i bedriften - uavhengig av hvilket fylke de har.