OLKWEB 3.19 - delrelease

Slipp 11.01.2019

Tydeliggjøring av låste kontoer i lister og på profiler

Alle låste lærlinger vil nå tydeliggjøres i lærlinglisten, og inne på selve profilen til vedkommende. Dette gjelder også ansattbrukere. For å låse opp låste profiler må man gå til personregisteret under administratormenyen.

Tydeliggjøring av låst konto ved glemt passord

Dersom man prøver benytte seg av glemt passord og har en låst konto vil det komme frem en beskjed på at kontoen er låst. Brukerne vil og få beskjed om at de må kontakte opplæringskontoret for å evt. få den låst opp.

Avlyse aktivitet etter tidspunkt for aktivitet

Det er nå også mulig å avlyse en aktivitet, selv etter tidspunktet for aktiviteten er passert.

Innstilling på hvorvidt man skal sende velkomstmelding ved opprettelse av brukere

Det er nå kommet en innstilling på hvorvidt man standard skal ha på avhukingen for «Send velkomstmelding» eller ei. Den står standard på til man eventuelt slår den av. Innstillingen heter «Ferdig avhuket for «Send velkomstmelding» ved opprettelse av nye brukere». Obs. Dette gjelder for alle brukerroller; lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater, ansatte og konsulenter. Innstillingen vil gjelde for hele installasjonen.

Endringer ved opprettelse av ansatte

Boksen hvor man oppretter ansatte har fått noen endringer. Det står nå «Velg bedrift» fremfor den første bedriften i listen. Dette for å forhindre at man registrerer på feil bedrift.

Summering av fravær i rapport

I rapporten «Fravær» er det nå en kolonne ekstra som viser totalt antall dager i fravær på de lærlingene som har fravær. Dette blir også med i .CSV-filen.

Summering av fravær på lærlingers profil

Lærlinger som har fravær vil nå ha visning av totalt antall dager i fravær. Summeringen er også synlig for lærling og lærlingens relasjoner.

Ved avslutting av en bedrift fjernes relasjonen til ansatte

Det er blitt rettet opp i slik at når man nå avslutter en bedrift som har ansatte, vil de ansatte få denne relasjonen avsluttet. De kan dermed hentes opp igjen og knyttes til nye bedrifter på et senere tidspunkt om ønskelig.

Rapporten «Dokumentasjon» er utvidet

I rapporten «Dokumentasjon» kan man nå filtrere på status, samt at man kan velge å se kolonne for nåværende bedrift. Denne må dog velges under kolonner. Dette er også med i .CSV-filen.

Søkefelt utvidet til å søke på kontraktsfestet bedrift

Det er nå mulig å kunne søke på bedriftsnavn og få opp lærlinger som enten ikke har startet i bedriften enda, eller som er ferdig i bedriften men ikke er arkiverte. Eksempelvis vil man da om man registrerer lærlinger før læretiden starter kunne finne også disse ved å søke på lærebedriftens navn.

Filter for lærefag i rapporten «Kurs/sertifikater» på ansatte

Det er kommet mulighet for å filtrere på lærefag i rapporten kurs/sertifikater for ansatte.

Endringer i globalsøkefeltet

Søkefeltet i toppen av OLKWEB som søker på lærlinger uavhengig av hvor man befinner seg i systemet er nå endret på. Det vil nå kun vise aktive lærlinger, og man må selv filtrere om man ønsker å se inaktive og. Globalsøkefeltet bryr seg ikke om filter satt i lærlinglisten, og søker blant alle aktive lærlinger.

Endring av ordlyd ved opprettelse av aktivitet

Ved opprettelsen av aktivitet er egenskapen «Publiser» endret til «Publiser på hjemmeside».

Legg til alle mine på oppgave/innlevering

Man kan nå velge å legge til «alle mine lærlinger» som deltakere i oppgave/innlevering. Dette gjelder både for konsulenter og ansatte. I tillegg blir deltakere som er lagt til borte fra listen hvor man legger til.

Endringer ved maks antall deltakere på en aktivitet

Det er gjort en endring, slik at om man ønsker å benytte et "maks antall deltakere" på en aktivitet må man nå huke av for det ved oppretting av aktiviteten. Dersom man ønsker å fjerne maksgrensen på et senere tidspunkt fjerner man bare avhukingen.