OLKWEB 3.5

Slipp 10.08.2015

Lærlinglisten:

 • Implementert notis i listen for alle lærlingtyper som melder i fra når læretiden er over, men lærlingen fortsatt er aktiv.

Læreplan:

 • Vis / skjul alle delmål i læreplanen

Notat / Journal:

 • Det er ikke lenger mulig å endre type på notat / journal etter at innlegget er opprettet. Dette for å unngå feil.

Rapporter:

 • Rapporten for manglende oppmelding til fag-/svenneprøve har nå fått eget filter for definering av buffer for læretid slutt.

Endringer og forbedringer:

 • Diverse bugs

  • Bedre støtte for eldre versjoner av Internet Explorer

  • Diverse forbedringer på konverteringsrutine

  • Manglende integrasjon mot Norsk Industri for praksiskandidater er på plass.