OLKWEB 3.10

Slipp 02.02.2016

Generell informasjon

I høst gikk vi over til nytt kundeservicesystem, det betyr at dersom du opplever feil eller har problemer kan du rapportere dette inn til [email protected] Du kan også logge deg inn med bruker på kundeservice.innit.no, her kan du følge dine saker.

Vi har også opprettet en egen forslagskasse for OLKWEB, den finner dere HER. Der kan dere rapportere om ønsker og komme med innspill til utviklingen av systemet.

Versjon 3.10 inneholder følgende

Tilskudd

 • Renovering av designet på tilskudd, tilskudd på lærling og tilskudd på bedrift

 • Implementert bedriftstilskudd med trekk og tillegg

 • Lagt på informasjonsbokser med forklaring av begreper knyttet til utregningen

Kommentartråd

 • Det er nå implementert kommentartråder på lærlingenes dokumentasjon, slik at det nå er mulig å legge igjen flere kommentarer mot et dokumetansjonsinnlegg.

 • Det er også mulig å kommentere mot en spesifikk kommentar i kommentartråden

 • Kommentartrådene er tilgjengelig på alle plasser hvor man tidligere har kunne kommentert på dokumentasjonen

 • Kommentarene loggføres også som hendelser i hendelsesloggen

Aktivitet

 • Implementert flere og mer beskrivende filtre

 • Satt standardvisning til å vise aktiviteter de neste 30 dagene

 • Navnene i deltakerlisten er nå også klikkbare

 • Justert dashbordelementenet "Kommende aktiviteter" til å vise kun de neste 30 dagene

Rapporter

 • Implementert filter for lærlinger og lærekandidater i alle rapporter som viser lærlinger

 • Rettet opp i sorteringsproblemer knyttet til datosortering i aktuelle rapporter

 • Justert og forbedret vurderings- og gjennomføringsrapporten

Annet

 • Endret slik at det på fag-/svenneprøve nå er mulig å skrive tekst eller dato i "dato for oppmelding"

 • CSV-filen fra lærlinglisten er ryddet opp i og viser nå mer relevant informasjon

 • Endret på "glemt passord"-funksjonen slik at man nå kan benytte seg av både SMS og E-post

 • Utvidet lærlinglisten på bedrifter så den nå viser alle, og ikke bare 50 lærlinger om gangen

 • Har også skilt av ansatte og lærlinger på bedriftsprofilen

 • Fjernet arkiverte lærlinger fra dashbordelementene "Dokumentasjon uten tilbakemelding" og "Læreplanmål som venter godkjenning" for ansatte

 • Diverse feilrettinger ved rapportering