OLKWEB 3.17

Slipp 09.01.2018

Oppgaver/innleveringer (minifagprøve)

En av de største nye tingene i denne leveransen er oppgaver/innleveringer - eventuelt også kalt for "minifagprøve). Dette er en mulighet for å lage mappeoppgaver med oppgaver som har samlet eller forskjellig innleveringsfrist. Man kan gjøre vurderinger på innleveringene. Man kan også lage oppgave-maler, slik at man kan benytte samme oppsett for flere lærlinger. Det vil være mulig for både konsulent og ansatt å administrere denne modulen.

Brukerveiledning for oppgaver/innleveringer finnes HER.

Ressurssenter-knappen er flyttet for konsulenter

I våres gikk vi i gang med å flytte ressurssenter-knappen fra toppmenyen til administratormenyen. Nå som Oppgaver/innleveringer er på plass, finner man ressurssenteret kun i administratormenyen. Dette gjelder kun for dere som er konsulenter, for lærlingene og de ansatte i lærebedriftene vil det fortsatt være tilgjengelig i toppmenyen slik som før. Bakgrunnen for dette er at mange konsulenter sitter på mindre skjermer, det er begrenset plass i toppmenyen.

Nytt og forbedret grensesnitt for Norsk Industri-integrasjon

For de kontorene som benytter Norsk Industri sin integrasjon inn i OLKWEB er det nå kommet et bedre og mer brukervennlig grensesnitt. For å benytte dere av dette må det gjøres noen endringer i innstillinger - hvor dere selv velger å benytte den nye versjonen.

Oppsummering av timer på delmål vises i kompetansemål

Timene som loggføres mot delmål summeres nå opp i kompetansemålet.

Innstilling for logo på venstre side av PDF-er

For kommuner er det nå mulig å velge installasjonstype "Kommune", noe som gjør at logoen man har lagt inn vises på venstre side, fremfor høyre.

Instruktør på aktiviteter

Når man oppretter en aktivitet kan man nå i etterkant legge inn instruktører. Disse kan være personer utenfor OLKWEB, da det er et fritekstfelt. Instruktørene vil ikke falle inn under deltakerlisten.

Mulighet for å avlyse en aktivitet

Det er nå lagt inn mulighet for å avlyse en aktivitet. Aktiviteten blir da liggende i systemet, men markert som avlyst. Alt av deltakerlister og lignende blir også liggende som historikk.

Utvidet informasjonen man finner i excellisten under aktivitet

Excellisten inneholder nå også rolle til personen (ansatt/lærling/lærekandidat/praksiskandidat), faglig leder og faglig leder sin e-post.

Dashbordelemenet "Kommende vurderinger og aktiviteter" omfavner også hendelser med ansatte

Dashbordelementet viser nå også aktiviteter hvor ansatte er deltakere, slik som feks instruktørkurs. De vil også vises som deltakere i dashbordelementet.

Lagt til fjerne/slett knapp på profilbilder

Under personalia er det nå mulig å fjerne opplastede profilbilder, samt eventuelle signaturer som er lastet opp.

Filter på kurs/sertifikater lærlinger ikke har.

I rapporten "Kurs/Sertifikater" kan man nå filtrere på kurs og sertifikater lærlingene ikke har per dags dato.

Vedlegg i ressurssenteret

Vedlegg som ligger i ressurssenteret ligger nå i en liste, fremfor på linje som tidligere.

Hurtiglenker i innstillinger for OLKWEB

Det er nå lagt til et par hurtiglenker under innstillingene for OLKWEB, slik at man enklere finner de innstillingene man trenger.