OLKWEB 3.6

25.08.2015

Konsulenter

  • Det er nå mulig å definere hvilke konsulenter som skal være standard ansvarlig leder og standard ansvarlig konsulent ved opprettelse av nye lærlinger. Dette gjøres i konsulentlisten under opplæringskontor.

System

  • Ytelsesforbedringer i systemet.

  • Forbedret datamottaket fra Aspirant

  • Justeringer av OLKWEB2 konverteringsrutine

  • Diverse feilrettinger