OLKWEB 3.1

Slipp 31.03.2015
 • Diverse skrivefeil i systemet

 • Endret terminologi (hovedmål til kompetansemål o.l.)

 • Implementert aktivitet med innleveringsmulighet og vurdering av innlevering for konsulent

 • Diverse bugs

  • Får ikke legge til kriteriesett

  • Konverteringsfeil: rettigheter på ansatt

  • Fjerne ikon på kurs/sertifikat for lærling

  • Filter for gjennomføringsstatus

  • "Endre"-tekst på wizard

 • Importering av vurderingskriterier fra OLKWEB2

 • Forbedring av ressurssenter

  • Enklere tilgang for lærling til å se dokumenter

 • Tilpasse PDF på fag-/svenneprøve

 • Konverteringsrutine på aktivitet fra OLKWEB2

 • Tydeliggjøre fargene på gjennomføringsstatus i gjennomførings- og læreplanbildet

 • Implementere grensesnitt på meldingssenter