OLKWEB 3.16

Slipp 20.06.2017

Siste hendelser

Siste hendelser på dashbordet er nå klikkbart. Det vil si at når en person har gjort noe, kan man klikke på hendelsen for å se handlingen som er utført. Det tar en til eksempelvis en vurdering, en dokumentasjon, en gjennomføring o.l.

Dokumentasjoner som kommer fra appen vil ikke være mulig å klikke på, dette kommer.

Ny selvhjelpsfunksjonalitet

Det er nå kommet en selvhjelpsfunksjon som viser til relevante sider i brukerveiledningen basert på hvor du måtte befinne deg i OLKWEB. Det ligger som en blå boks med hvitt spørsmålstegn, nede til høyre i vinduet.

Endring av dashbordelementer - beholder "vis bare mine"

Det er nå gjort en justering slik at dersom man endrer på dashbordelementer, eller legger til nye elementer, vil de eksisterende elementene fortsatt huske om man har valgt "Vis bare mine".

Filterhukommelse i lister

Det er nå implementert filterhukommelse på følgende lister i systemet:

 • Lærlinglisten

 • Ansattlisten

Det betyr at dersom man velger et filter her, vil systemet huske det, helt til neste gang man setter et nytt filter. Dersom man eksempelvis har filtrert på et gitt fag tidligere, og ikke endret dette - og deretter søker opp en lærling i lærlinglisten, som ikke har dette faget vil ikke vedkommende dukke opp før man endrer filteret.Det er viktig å være obs på dette.

Endringer i vurderingsmodul

Følgende endringer er gjort på vurderingsmodulen

 • Vise delmål under kompetansemål, uavhengig om de har egenskapen «vurdering» eller ei. De blir synlige når man utvider kompetansemålet (klikker på pilen til høyre for kompetansemåltittelen)

 • Det er nå mulig å godkjenne/avvise mål direkte i vurderingsskjema

 • Signerings, og lagreknapper er flyttet fra venstre side, til høyre side av vurderingsskjemaet

 • Det er kommet en «vis alle kommentarer»-knapp som viser kommentarer som er lagt til på alle mål ved å «åpne» målene

 • Fanen «kommentarer» er omdøpt til «Generelle kommentarer», og er synlig for alle (lærling, ansatte relatert til lærlingen og konsulenter) til enhver tid

 • Møtereferatet er nå tilgjengelig gjennom hele vurderingen, og ikke bare når man velger å «oppsummere vurdering»

 • Flyttet møtereferatet til toppen av vurderingsskjemaet

 • SMS og E-post-knapper er tilgjengelig fra vurderingsskjemaet, uavhengig av status, slik at man kan sende beskjeder til deltakerne

 • Delmålsskjemaet vises i en egen fane når en vurdering er signert (på lik linje som i PDF)

Synkronisering av delte læreplaner

Det er nå mulig å synkronisere delte læreplaner, slik at mottaker kan velge å få endringene du som eier gjør på planen. Etter det er gjort en endring i en læreplanmal som du har delt, vil du få spørsmål om du ønsker å sende oppdateringene til de som har planen. Når dette er gjort kan mottaker velge å få endringene. Det er ikke mulig å velgehvilkeendringer, det er enten alle eller ingen. Det er da viktig å være obs på at avsender av læreplanmalen ikke har gjort endringer som påvirker mål som eventuelle lærlinger har jobbet med. Dersom et er tilfellet vil lærlingene miste relasjonen til målene de har jobbet med. Selve dokumentasjonen vil dog bli værende.

Dersom man velger å godta en oppdatering av planen vil man få oppdateringen inn i sin egen læreplanmal, deretter må man velge å distribuere planen videre til de lærlingene som er tilknyttet planen. Synkronisering av slettede mål og hovedområder kommer sammen med minifagprøven, når det slippes.

«Vis bare mine»-filter

Det er implementert et «vis bare mine»-filter på dashbordelementet «kommende aktiviteter neste 30 dager».

Samtykkedato på profiler

For de som benytter seg av samtykke ved pålogging (innstilling), vises det nå på profilen til lærlinger og ansatte hvorvidt de har samtykket, eller ei. Det står også dato. Fra før kan man også finne dette i en rapport, og eventuelt sende e-post/SMS til de som har/ikke har samtykket.

Foreslått dato for vurdering har fått flere tidsintervaller

Dashbordelemenetet «mangler vurdering» har tidligere foreslått de som har manglende vurdering når det er 6 måneder siden sist vurdering. Dette er nå innstillingsbasert, slik at man kan velge mellom 3, 6, 9 eller 12 måneder. Den står standard på 6 måneder.

Endring av ordlyd

Det er endret ordlyd på to steder i systemet:

 • «Send kopi» inne i meldingssenteret heter nå «Videresend»

 • «Gjennomførte kompetansemål» heter nå «Godkjente kompetansemål»

Minifagprøve

Minifagprøver (forslagskasse) er fortsatt under utvikling, og vil bli sluppet fortløpende når den er ferdigstilt.