OLKWEB 3.25

Slipp 05.08.2020

Fagfornyelsen 2020

Det er oppdatert i OLKWEB slik at man kan hente ned de nye læreplanene for Vg1 fra UDIR. På de nye planene vil man kunne finne Grunnleggende ferdigheter, Tverrfaglig temaer og Kjerneelementer knyttet opp mot kompetansemålene. I OLKWEB vil fellesbetegnelsen for disse være "koblinger". På lik linje som man kan velge å vise/skjule delmål, kan man også vise/skjule koblinger. De vil standard ikke vises.

Det er også lagt til "Om faget" slik at man får en oversikt over hvilke koblinger som er mot planen, og en forklaring av disse.

Lagt til sted på vurdering

Inkludert "Sted" i signerte vurderingsskjemaer.

Mobilapp 09.08.2020

Det er også kommet oppdateringer til mobilappen:

  • Lagt til bildekarusell

  • Tilgjengeliggjort mulighet for å slette dokumentasjon

  • Gjort om visning av læreplan, slik at kompetansemålene vises lukket. Må åpnes for å se delmål

  • Tilgjengeliggjort visning i liggende format på iPad

18.08.2020 Oppdatert alle kontor med riktige fylkesnavn i appen, slik at kontorlisten er mer oversiktlig og kun benytter de nye fylkene fra 2020.