OLKWEB 3.24

Lagt til data i rapport

Inkludert læretidstart og slutt i rapporten "Vurderingsliste"

Lagt til filter for "Alle lærlingtyper" i rapporten "Vurderingsliste" og "Siste og neste lærlingbesøk"

Lagt til knapp i OLKWEB

Lagt til knapper for nedlasting av app i OLKWEB

Videovisning

Tilrettelagt for videovisning i dokumentasjon hos lærlingene

Andre ting:

  • Oppdatert rutiner for læreplandeling

  • Forarbeid av fagfornyelsen 2020

  • Diverse feilrettinger/justeringer