OLKWEB 3.21

Slipp 04.04.2019

Dashbordelementet "Manglende vurdering"

Fjernet lærlinger som ikke har aktiv læretid fra dashbordelementet «Manglende vurderinger»

Endret på boksene med informasjon

Det er endret på oppsett på boksene som popper opp med informasjon og valg i følgende settinger:

  • Distribuering av læreplanmal til lærlinger

  • Ved sletting av hovedområde (både på lærlingens plan, og læreplanmaler)

  • Ved sletting av kompetansemål (både på lærlingens plan, og læreplanmaler)

  • Ved sletting av delmål (både på lærlingens plan, og læreplanmaler)

  • "Oppdatert fra mal" inne på lærlingens læreplan (via profil)

  • Ved endring av status på vurderingsskjemaet (oppsummering og signering)

Tagging av lærlinger

Funksjonaliteten «Tagger» fungerer nå også opp mot lærlinger. Per nå vil det ikke være markert i lærlinglisten hvilke lærlinger som har hvilke tagger, dette fordi listen inneholder mye informasjon fra før av. Det er dog mulig å kunne filtrere på tagger. Dette kan man lese mer om i brukerveiledningen her.

Forbedret hastighet ved visning av dokumentasjon

Det er byttet ut visningsbildet som dukker opp når man klikker på knappen med blyanten på via lærlingens læreplan, og i vurdering. Dette for å forbedre tiden det tar for at denne skal åpne seg og vise. Forskjellen mellom den som har vært tidligere og den nåværende er at den tidligere hentet inn all dokumentasjon - og man kunne bla nedover til andre kompetanse- og delmål for dokumentasjon. Den nåværende visningen viser kun dokumentasjon knyttet mot det aktuelle målet.

Fjernet Norsk Industri-boksen

Ressursboksen fra Norsk industri er ikke synlig på læreplaner som ikke har ressursen tilknyttet. For de som ikke har Norsk Industri-integrasjon vil den heller ikke være synlig på læreplanmalene.

Filter for lærefag i bedriftslisten

Man kan nå filtere på lærefag i listen over bedrifter. På den måten vil man kjapt få se hvilke bedrifter som har gitte fag. Dette er gitt at lærefag er registrert på bedriftene. Hvordan man registrerer lærefag på bedriftene kan du se her.

PDF av dokumentasjon

Det er nå mulig å ta ut PDF av all dokumentasjonen til en lærling innenfor et hovedområde. Dette gjør man ved å gå til menyknappen på hovedområdet - velge "Hent PDF versjon av hovedområde".

Oppgave/innlevering: Oppgavesett

Det er lagt til en egen fane under "oppgave/innlevering" som heter "Oppgavesett". Her kan man administrere de forskjellige oppgavesettene som er opprettet, samt lage nye.

Det er også gjort noen endringer knyttet til det å lage nye oppgavesett. Dersom en ansatt oppretter et oppgavesett - vil det kun være synlig for h*n selv, og andre ansatte i den bedriften vedkommende er i. På den måten skilles de fra andre ansatte sine sett - og det vil være færre sett å velge i for den ansatte ved oppretting av ny oppgave/innlevering.

Vurdering

Det er tilføyd litt forskjellig i vurdering:

Se hvem som har satt vurdering Man vil nå kunne se hvem av deltakerne som har satt vurdering (lærlingene står ikke i listen da det kun er de som kan vurdere seg selv). Det vil stå med navn, og antall vurderinger de har satt. Nedover i listen vil man kunne ta musepekeren over en vurdering satt i bedriftens vurdering, og se hvem som har satt den.

Endre utvalg Når man klikker på endre utvalg har man nå fått mulighet til å velge å krysse av/på et helt hovedområde av gangen for å fjerne eller inkludere målene under området i vurderingsskjemaet.

Justert visning av agenda Dersom det ikke er skrevet noen agenda er boksen som viser innholdet justert, slik at den blir "riktig".

Innstilling for tidspunkt og tidsbruk Det er lagt til en innstilling som viser klokkeslett hver vurdering er satt - dette vises da når man tar musepekeren over en satt vurdering. I tillegg til dette vil det være en visning over agendaen som viser tid brukt på å sette vurderingene, både for lærling og ansatt. Denne tidsberegningen tar utgangspunkt i når første vurdering ble gjort - og tid siste mål ble vurdering. Dette er kun synlig i signerte vurderinger - og er kun synlig for konsulenter.

Innstilling for å vise forrige vurdering i nytt skjema Dersom man ønsker å se hva den forrige vurderingen var, når man oppretter et nytt vurderingsskjema, kan man slå på en innstilling for dette under "innstillinger for OLKWEB".

Dersom man ønsker å benytte seg av de to overnevnte innstillingene, må det settes "på" på disse: