OLKWEB 3.14

Slipp 15.08.2016

Rapporter

Følgende rapporter er implementert, og det er gjort enkelte justeringer i forhold til filter på rapportene:

 • "Gjeldende kontakter" med forskjellige filtre

 • "Prøveresultater per år" med graf, denne er også lenket opp mot "Arkiverte kontrakter"

 • "Gruppemedlemskap for lærlinger"

 • "Samtykkerapport for lærlinger"

 • "Vurderingsliste"

Ny kontrakt på avsluttet lærling

Det er nå mulig å opprette en ny kontrakt på en akrivert/hevet lærling.Dette gjøres under "+legg til ny lærling", der velger du å bruke en eksisterende person. Da bruker du en lærling som tidligere har vært. Han/hun får da en ny kontrakt. Figur2

Bytte lærlingtype

Det er nå mulig for dere som opplæringskonsulenter å bytte lærlingtype. Figur1

Vurdering

Lagt til et eget menypunkt i toppmenyen som heter "Vurderinger" for konsulenter. Denne viser gjeldende konsulent sine kommende vurderinger. Det er mulighet til å filtrere på andre konsulenter, status på lærling, signerte og usignerte, samt kommende eller gjennomførte vurderinger.

Andre ting:

 • Læringer og ansatte har nå også tilgang på å hente PDF fra en vurderingssamtale

 • Gjort en justering slik at man kan lagre tomt utvalg i en vurdering

 • iCal i vurderingsskjemaet er justert slik at det fungerer optimalt

Avdeling på bedrift

Avdeling på bedrift er valgfritt for hvert kontor. Det er mulig å velge dette under "innstillinger for OLKWEB" under administratormenyen din (under navnet ditt).

 • Mulighet til å opprette en avdeling på en bedrift

 • Mulighet til å knytte ansatte opp mot en avdeling på en bedrift

 • Mulighet til å knytte lærlinger opp mot en avdeling på en bedrift

 • Mulighet til å se lærlingens avdelingstilknytninger på lærlingens profil

Bedrift

 • Implementert menypunktene "Lærlinghistorikk" og "Ansatthistorikk" på bedriftsprofilen. Disse viser lærlinger og ansatte som har vært knyttet til bedriften. Vi opplever at mange kontorer har unngått å sette en sluttdato for bedriftsperioden for å få lærlingene frem i lærlingsoversikten på bedriften, dette er nå ikke nødvendig da de listes i "lærlingshistorikken" fremover nå.

 • Lærlinglisten på bedriftsprofilen viser også lærlinger som skal være i bedriften, men ikke enda er det

 • Ansattlisten på bedriftsprofilen viser også den ansattes lærefag

Dokumentasjon

Dokumentasjonsvisningen følgende steder er oppdatert med det nye designet:

 • I vurderingsskjemaet

 • Under lærlingens profil og "Dokumentasjon"

 • I dashbordelementene "Dokumentasjon uten tilbakemelding" og "Læreplanmål som venter godkjenning"

Aktivitet

 • Endret ordlyd fra "Påmelding" til "Egenpåmelding", samt lagt på beskrivende info hva de forskjellige egenskapene gjør

 • Implementert muligheten til å kopiere en eksisterende aktivitet

 • Gjort oppmøtestatus på en aktivitet tilgjengelig på aktivitet via lærlingens profil

 • Lærlingene kan se oppmøtestatus inne på en aktivitet de deltar/har deltatt på

Læreplan

 • Fikset slik at oversikten over lærlinger som er tilknyttet en læreplan ikke lister ut arkiverte og hevet lærlinger

 • Implementert arkivering av læreplaner

Diverse

 • Justert en Internet Explorer 9-feil som gjorde at administrasjonsmenyen (under navnet ditt) ikke var fullt fungerende

 • Fikset slik at oversikten over lærlinger som er tilknyttet en læreplan ikke lister ut arkiverte og hevet lærlinger

 • Det er lagt til valg for hva man ønsker å inkludere ved utskrift av læreplan

 • Det er lagt til en mulighet for at en lærling kan ha bedrifsperiode 3 måneder over læretidslutt

 • Justert slik at ansatte ser lærlingens vurdering før signering i vurderingsskjemaet - uten at at de ansatte har administreringsmuligheter

 • Implementert slik at faglig leders fødselsdato kommer på lærekontrakt

 • Lagt på en feilmelding ved "glemt passord" slik at man får beskjed dersom brukernavn ikke finnes

 • Lærlingenes/ansattes telefonnummer er gjort mer synlige på profilen, og ligger nå tilgjengelig under navn/ved siden av profilbildet

 • Tilgjengeliggjort kontaktinformasjon av lærlingens tilknytning for lærlingene, dette finner de ved å klikke på relasjonene sine inne på sin profil

Tilskudd

 • Justert kalkuleringen av Basis 1

 • Lagt til fylkesfilter på tilskuddslistene