OLKWEB 3.2

Slipp 05.05.2015

Læreplan

 • Mulighet for å kopiere læreplanmaler

 • Grensesnittforbedringer på tildelte læreplaner.

Vurdering

 • Farger og ikoner for visning av gjennomføringsstatus på hvert enkelt mål i vurderingsskjema.

 • Mulighet til å sende ut epost og sms til deltakere.

 • Mulighet for å sette oppmøte på deltakere

 • Mulighet for å laste ned en vurderingssamtale i iCal format.

 • Tilgjengeliggjort iformasjon om godskriving og manglende fag i grensesnittet.

Øvringe endringer og forbedringer

 • Forbedret ytelse i lærlingprofil

 • Menypunktet "Gjennomføring" er fjernet fra kontekstmenyen i lærlingprofiler. Denne er konfigurert bort som standard med mulighet til å inkluderes etter ønske.

 • Forbedring på sortering i lærlinglister.

 • Personnummer er tilgjengeliggjort i CSV/Excel listen for alle lærlingtyper.

 • Diverse feilrettinger

Ny funksjonalitet:

 • Integrasjon mot Norsk Industri

 • Tilrettelegging av automatisk import av søkere fra Aspirant