OLKWEB 3.9

Slipp 04.11.2015

Aktivitet

 • Kommentarer og vurdering på innleveringer er nå bedre synlig for lærlinger i aktivitetsbildet.

Dashbord

 • Nytt dashbord-element hvor ansatte i bedrift kan se dokumentasjoner som mangler tilbakemelding hos sine lærlinger.

 • Nytt dashbord-element hvor ansatte i bedrift kan se læreplanmål som venter godkjenning hos sine lærlinger.

 • Lærlinger har nå mulighet til å opprette dokumentasjon direkte fra dashbordet. Dashbordet til lærlingen viser også nøkkeltall rundt dokumentasjon.

Dokumentasjon

 • Utskriftsvennlig PDF versjon av en lærling sin dokumentasjon er implementert.

Hendelseslogg

 • Hendelsesloggen har fått en full overhaling for alle roller i systemet. Nye hendelser er implementert, og hver rolle ser nå kun hendelser som er relevante. NB: Hendelsesloggen vil kun vise hendelser fra slippdato (04.11.15) og fremover.

 • Konsulenter og ansatte har nå tilgang til lærlingers hendelseslogg.

Lærekandidat

 • Kompetanseprøve er nå implementert på lærekandidater.

Læreplan

 • Utskriftsvennlig PDF versjon av tildelte læreplanener er implementert.

 • Bakgrunnsfargen som viste gjennomføringsstatus på læreplanmålene hos lærlinger er fjernet. Gjennomførings-ikonet er fortsatt tilgjengelig (med farge).

Rapporter

 • Rapport for vurderingssamtaler er implementert.

 • Dokumentasjonsrapporten er blitt revidert.

Vurderingsskjema

 • Det er nå mulig å lagre vedlegg på vurderingsskjema.

 • Det er nå mulig å låse opp signerte vurderingsskjemaer.

 • Ordlyden på mål uten en vurdering er endret fra "Ingen vurdering" til "Sett vurdering".

Annet

 • Alle brukere blir nå automatisk logget ut av OLKWEB etter 1 døgn. Inntil nå har denne vært på 30 dager. Dette er nå konfigurerbart.

 • Ved opprettelse av ny lærling vil bostedsadresse per 1.mars automatisk fylles ut med den vanlige adressen.

 • Alle knapper som bekrefter sletting av data i systemet er nå uthevet i rødt