OLKWEB 3.3

Slipp 10.06.2015

Kontrakt

 • Lærekontrakten oppdateres ikke lenger automatisk ved bytte av bedrift eller faglig leder. Oppdatering av kontrakt med ny bedrift eller faglig leder er nå opsjonalt.

Relasjoner

 • Det er nå mulig å tilknytte realsjoner (eks faglig leder) fra andre bedrifter enn den lærlingen er tilknyttet.

 • Relasjoner kan nå tilknyttes uten at lærlingen er tilknyttet en bedrift

Læreplan

 • Flere nøkkeltall og grafer er tilgjengeliggjort i læreplanbildet for lærlinger.

Dokumentasjon

 • Tittel på dokumentasjon kan nå konfigureres vekk.

Vurdering

 • Det er nå lett å markere / avmarkere alle læreplanmål som skal være med til vurdering i planleggingsmodus.

Aktivitet

 • Implementert ICS (iCal) representasjon av aktiviteter. Denne fungerer både for Windows og OSX.

Veiviser for oppretting av lærling/lærekandidat/praksiskandidat

 • Det finnes nå en egen knapp for å avslutte og lagre i veiviseren for oppretting/endring av lærling.

Meldingsenter

 • Alle installasjoner har nå fått riktig avsendernavn ved sending av SMS.

 • Diverse feilrettinger i systemet.

Ny funksjonalitet:

 • Grupper (Forbedret administrering av gruppemedlemmer kommer i neste versjon)