OLKWEB 3.18

Slipp 11.04.2018

Standard dashbordelement for ansatte

Alle nye ansattbrukere (faglig leder, veileder, instruktør ect.) vi få satt standard dashbordelementer. De vil da få «Dokumentasjoner uten tilbakemelding» og «Læreplanmål som venter godkjenning» som bokser på dashbordet første gang de logger inn. De kan senere endre på dette om de ønsker det.

Valg om signeringsfelt på vurderings-PDF

Ved uthenting av PDF i vurderingssamtale får man nå spørsmål om man vil ha med et signeringsfelt. Her kan man da velge om man ønsker at enten opplæringskontoret eller opplæringsbedrift - eller begge skal signere i tillegg til lærlingen.

Synliggjøre egenskaper på mål

I læreplanmalene har det nå kommet ikoner på alle kompetanse og delmål. Dette for å vise hvilke mål som har egenskapene «dokumentasjon» og «vurdering». Egenskapen «synlighet» er allerede illustrert ved at om et mål er satt som usynlig, gråes målet ut, og et øyeikon vises foran målet.

Bildevisning i form av gallerivisning i dokumentasjon, og andre steder i systemet

Det er lagt inn «gallerivisning» av bilder flere steder i systemet.

Kommentarfelt på «manglende fag» på en lærling, og synlig i rapport

Det er lagt til et kommentarfelt på «manglende fag» slik at man kan gjøre seg notater der. Det er i tillegg synlig i rapporten over manglende fag. Disse kommentarene blir ikke med i .CSV-filen.

Valg om å kopiere deltakere ved kopiering av en aktivitet

Ved kopiering av en aktivitet, vil man nå kunne velge og også kopiere deltakerlisten.

[Oppdateringen er tilbakestilt] Datointervaller og lærefag i rapporten «Gjeldene/Aktive kontrakter»

Det er lagt til filter for datointervaller i rapporten «Gjeldene/aktive kontrakter» slik at man kan hente ut hvor mange gjeldene/aktive kontrakter som finnes i et gitt tidsrom. I tillegg til dette kan man nå også filtrere på lærefag. Oppdateringen er tilbakestilt, så denne endringen er ikke med i OLKWEB 3.18.

Sende velkomstmelding ved en senere anledning

Dersom man velger å fjerne avhukingen for «Send velkomstmelding» ved opprettelse av brukere i OLKWEB kan man nå enkelt gjøre det i senere tid. Dersom vedkommende ikke har vært innlogget i OLKWEB før kan man inne på profilen deres nå se en knapp i toppen, ved siden av e-post og SMS-utsendelsesknappene som heter «Send velkomstmelding». Dersom man har flere brukere kan man i rapporten «lærlinginnlogging» filtrere på «Aldri innlogget», så vil man få en mulighet til å sende velkomstmelding. Dette gjelder også rapportene «Ansattinnlogging» og «konsulentinnlogging».

Se brukerveiledningen på dette her.

Kun aktive relasjoner er synlig på lærlingenes profil

Det er kun aktive - og standard-relasjonene som Faglig leder, Tilsynsrepresentant, Personalansvarlig og Instruktør som vises på en lærling sin profil. Dersom man har egendefinerte roller utover dette, slik som feks "Veileder" vil disse kun være synlige dersom det er knyttet en relasjon av denne typen.

For å legge til egendefinerte relasjoner velger man "+Ny tilknytning". Der får man opp de egendefinerte relasjonene, velger hvilken relasjonen man ønsker, velger hvilken ansatt som skal ha denne og lagrer. Relasjonen blir da synlig i listen på profilen til lærlingen.

Datojustering ved oppretting av lærekontrakt (sluttdato justeres automatisk)

Dersom man ønsker å endre startdato, vil feltet for sluttdato nå justere seg automatisk til 2 år frem i tid.

Kurs/sertifikat-rapport over ansatte

Det er kommet en egen rapport som viser kurs/sertifikater på ansatte i systemet. OBS! Minner om at kurs/sertifikat på ansatte er en innstilling, dette finner man under «Innstillinger for OLKWEB».

Gjøre det mulig å lage egen velkomstmelding per kontor

Under «Innstillinger for OLKWEB» finnes det nå et valg som heter «Velkomstmeldinger». Der kan man selv justere slik at man får ønsket velkomsttekst til nye brukere.

Se brukerveiledning på dette her.

Tilgjengeliggjøring av iCal-fil på enkeltaktiviteter

En kalenderfil kan nå lastes ned på enkeltaktiviteter.

Mulighet til å kunne styre synlighet på hovedområder

Det er nå mulig å styre synlighet på et hovedområde. Dette vil også skjule kompetanse og delmål under hovedområdet. Dette vil kunne være gunstig dersom man har et eget hovedområde som omfavner eksempelvis «Lærlingens utvikling», og man kun ønsker å ha det synlig i vurdering. Da kan kompetansemålene i teorien stå som synlig, og med vurdering - og vil ikke være synlige i læreplanen, men dukke opp i vurdering.

Ved uthenting av PDF av læreplanmalen kan man da også velge hvorvidt man vil se "usynlige" mål eller ei.

Påmeldingsfrist på aktiviteter

Det er nå en påmeldings- og avmeldingsfrist på aktiviteter. Dette styres på aktiviteter med åpen på- og avmelding.

En «lagre utvalg»-knapp i bunnen av listen i vurdering

Vurderingsskjemaet har nå fått en «Lagre utvalg»-knapp i bunnen, i tillegg til toppen. Denne er bare synlig når man endrer utvalget.

Filter for lærefag i rapporten «Kurs/Sertifikater» for lærlinger

Det er lagt på et filter slik at man kan filtrere på lærefag i kurs/sertifikatrapporten.

Utvidet informasjon i CSV-fil fra grupper

Excelfilen man henter ut fra en gruppe er nå utvidet til å vise hvem som er faglig leder til en lærling, lærekandidat og praksiskandidat. I tillegg til dette er det med faglig leder sin e-post og telefon. Dersom gruppen inneholder ansatte viser den også nå bedriften til ansatte.