OLKWEB 3.11

Slipp 01.03.2016

Aktiviteter

 • Implementert historisk filter som viser alle aktiviteter på lærlingens profil

 • Justert sorteringen på dato i dashbordelementet "Kommende aktiviteter"

 • Fikset så ansatte kan se leveringer på lærlingene ved å gå via lærlingens profil

 • Fikset iCal-filen

 • Fjernet muligheten for ansatte å se "Behandle kriteriesett" fra en aktivitet

Rapporter

 • Justeringer på vurderings- og gjennomføringsrapporten

 • Rapport på bedriftshistorikk

 • Rapporten "Oppsummering per år"

 • Rapport for "Siste og neste lærlingbesøk"

Tilskudd

 • Lagt til en informasjonsboks med begrepsforklaringer på lærlingens profil

 • Lagt til muligheter for å fjerne trekk/tillegg på en lærling

 • Endret tittel og signaturer på bedriftstilskudd PDF

 • Dersom ikke fordelingsnøkkel er satt, vil sysemet automatisk sette en

Vurderingsskjemaet

Hele vurderingsskjemaet er nå revidert, og gjort enklere i bruk. Vi oppdaterer brukerveiledningen fortløpende for disse endringene.

 • Fjernet "Aktiver vurdering" slik at skjemaet åpnes og er klart til vurdering med en gang

 • Dato for møte ikke settes. Hvis ikke satt benytter skjemaet dagens dato (signeringsdato) som møtedato

 • Dersom ikke oppmøte på deltakerne er registreret vil man bli gjort oppmerksom på dette ved signering av skjemaet

Diverse

 • Alle vedlegg åpnes nå i en ny fane i nettleseren

 • Kontaktperson på fag-/svenneprøve fylles ut

 • Justert og gjort dashbordelementene mer responsive

 • Det er mulig å fjerne kontaktperson på en bedrift

 • Laget en innstilling som gjør mulig å ha et 3. forsøk på fag-/svenneprøve

 • Inkludere kommentarene fra den nye kommentartråden inn i dokumentasjons PDF

 • Forbedret søkefeltet i lærlinglisten. Tar nå blanet annet fornavn mellomnavn og etteranvn, brukernavn, mobilnummer

 • Justert teksten som kommer opp når man sender SMS