OLKWEB 3.12

Slipp 04.04.2016

Tilskudd

 • Implementert 4 forskjellige utskrifter for bedriftstilskudd

 • Implementert flere ikoner for varsel og tilbakemelding til brukerne i tilskuddslistene, disse beskrives også med tekst ved å ta musepekeren over

 • Lagt til flere forklarende begreper, og ikonforklaring i "tilskuddsinformasjonen"

 • Generelt gjort noen endringer knyttet til utregning og design

 • Gjort det mulig å velge mellom å bruke antall måneder læretid som grunnlag for utrening av tilskudd til en lærling, eller bruke basismodell som utgangspunkt for utregningen, slik som i OLKWEB 2.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonsvisningen via læreplanen og dokumentasjon er redesignet med en mer oversiktlig og penere modul

Kontrakt

 • Kunne binde tilsynsrepresentant til kontrakt

 • Synliggjort med ikoner hvis nåværende faglig leder/tilsynsrepresentant er konktraktsfestet

Læreplan

 • Implementert muligheten for å flytte et kompetansemål mellom kategorier

 • Justert slik at man kan sortere på godkjente/ikke godkjente/venter tilbakemelding av kompetansemål på lærlingen

Søkefelt

 • Forbedret søkefeltet i ansattlisten

 • Forbedret søkefeltet i lærlinglisten

 • Forbedret søkefeltet i bedriftslisten

Dashbord

 • Dashbordelement for ikke signerte vurderinger siste 6 måneder er tilgjengelig for konsulenter

Diverse

 • Synliggjort dato for endring i ressurssenteret

 • Sluttdato på aktivitet blir nå automatisk flyttet til etter startdato

 • Endret ordlyd fra "tittel" til "emne" ved dokumentasjon

 • Diverse feilrettinger