OLKWEB 3.20

Slipp 28.02.2019

Tagging av ansatte

Det er er nå mulig å tagge ansatte i OLKWEB med forskjellige tagger. Vi har skrevet litt om dette i brukerveiledningen, les mer her.

Legg til alle lærlingens relasjoner i en vurdering

Ved å slå på innstillingen "Tillat å legge til alle aktive relasjoner samtidig som deltakere på vurdering" under "innstillinger for OLKWEB", kan man legge til alle lærlingens relasjoner i en vurdering i en handling.

Merknad på lærlinger og ansatte

Det er implementert en mulighet for å legge til merknader på lærling og ansatte sine profiler. Vi har skrevet om dette i brukerveiledningen, dette finner du her.

Dokumentasjonshistorikk er tilgjengelig for ansatte

Dokumentasjonshistorikk er nå tilgjengelig for ansatte å kunne se. Dette gjelder om lærlingene har fått overført sine dokumentasjoner fra OLKWEB Skole.

Rettet opp:

Læreplantilknytning i oppgave/innlevering

Visningen av læreplantilknytninger lærlingene gjør i oppgave/innlevering er nå synlige for konsulenter og ansatte også.

Instruktør blir vist som deltaker på kurs

Instruktører telles nå ikke som deltakere på selve kurset.