OLKWEB 3.13

Slipp 03.05.2016

Samtykke ved innlogging

Implementert en mulighet for å ha en samtykke-mulighet ved første innlogging i systemet. Feks samtykke for bruk av OLKWEB i læretiden.+

2-trinns autentisering

Implementert muligheten for at alle brukere i systemet må gjennom en 2-trinns autentisering ved innlogging. Dette gjøres ved at de får tilsendt en engangskode på SMS ved innlogging.

Nytt grensesnitt på aktivitet

Vi har implementert et nytt brukergrensesnitt på aktivitet. Dette vil redusere muligheten for brukerfeil.

Læreplanmal

Implementert muligheten til å se hvilke lærlinger som er tilknyttet læreplanen. Det er også mulig å knytte lærlinger til læreplanen fra dette bildet, samt låse/åpne lærlingenes læreplaner for oppdateringer.

Dashbord

Både lærlinger og ansatte har nå fått dashbordelementet Kommende aktiviteter. Denne inneholder ikkevurderinger.

Vurdering

 • Kommentarboblen i vurdering er nå justert til å passe iPad/tablets

 • Kalender i vurdering går ikke lenger utenfor "boksen" sin

 • Man kan registrere alle deltakere som møtt om man ønsker det

Tilskudd

 • Justeringer av tilsuddsrapporter

 • Justeringer i forhold til hevet/arkivert lærling

 • Vise lærlinginformasjon i bedriftstilskuddet

Diverse

 • Man får nå endret passord på lærekandidater på iPad/tablets

 • Man får nå valgt en relasjonstype på praksiskandidat

 • Endre ordlyd fra "kategori" til "Hovedområde" generelt i systemet

 • Fjerne muligheten til å justere læretidslutt til arkiverings/hevingsdato da det påvirker tilskuddet

 • Man får nå låst opp en signert vurdering på lære- og praksiskandidater