Versjonslogg for OLKWEB 3

Dette er versjonsloggen til OLKWEB 3. Her vil du finne oversikt over hvilke endringer som gjøres mellom hver leveranse som blir gjort i OLKWEB.

Klikk på versjonsnavnene til venstre for å se hva versjonene inneholder.