Dokumentasjon uten tilbakemelding

Du kan enkelt gi en tilbakemelding på lærlingens dokumentasjon via dashbordet ditt. I dashbordelementet "Dokumentasjon uten tilbakemelding" dukker alle dokumentasjoner som ikke har noen kommentar opp.

Ved å klikke på øyet til høyre i boksen, får du opp et større vindu som viser hva lærlingen har skrevet, samt eventuelle vedlegg. Når du skriver en kommentar på dokumentasjonen vil den forsvinne fra dashbord-listen. Den vil fortsatt ligge inn på lærlingen.

For å se hvilke kompetanse- eller delmål dokumentasjonen er knyttet mot kan du klikke på "læreplantilknytninger".

Last updated