Aktivitet

Når du har klikket på øyet ser boksen som kommer opp slik ut: Ved ved å klikke på "Aktiviteter" i toppmenyen, ser man listen over aktiviteter. Lærlinger vil kun se aktiviterer som de er påmeldt på av konsulent/ansatt - eller som har egenpåmelding. Konsulenter vil se alle. Dersom det settes "egenpåmelding" vil alle kunne se aktiviteten i aktivitetslisten.

Velg "+Ny aktivitet" for å lage en ny aktivitet. Det kommer opp en boks hvor man fyller ut relevant aktivitetsinformasjon. Det er alt fra emne/tittel på aktiviteten, tidspunkt og sted, itillegg til at man kan styre hvor mange deltakere aktiviteten skal/kan ha - og en mulighet til å registrere seg selv som deltakere. Man kan også velge hvorvidt det skal være en aktivitet hvor deltakerne selv kan melde seg av og på, eller ei.

Klikk på "i"-sirkelen ved siden av egenskapene for å få mer informasjon om hva de betyr.

Ved valg av "Innlevering" kommer det en ny boks opp når du klikker "lagre", slik at du kan sette detaljene om innleveringen. Her kan du sette en dato for innlevering (bruker automatisk sluttdato på aktiviteten), en vurderingsskala og eventuelt legge til en beskrivelse til leveransen.

Når aktiviteten er opprettet havner den i listen over alle aktiviteter. Ved å klikke inn på aktiviteten får man opp bildet nedenfor.

Her har man tilgang til å endre på aktivitetsinformasjon, samt legge til deltakere i aktiviteten. Man legger til deltakere ved å velge dem fra listen (se figuren under), listen henter automatisk alle personer du har en relasjon til, og man kan benytte seg av søkefunksjonen i listen.

Som lærling har man en begrenset skriverettighet, det vil si at lærlingen ser det meste av informasjonen, men ikke har rettigheter til å utføre valg knyttet til den.

Dersom det er en innlevering ser bildet for deg som ansatt ut som figuren nedenfor etterhvert som leveringene blir gjort.

Ved å klikke på "Vis innlevering" kan man gi en tilbakemelding i form av vurderingskriterier.

Ved å klikke på blyanten til høyre for innleveringen kan man registrere oppmøte/gjennomføring, legge til kommentar og eventuelt også sette en individuell innleveringsfrist.

For å registrere alle deltakere møtt velger klikker du på menyen til høyre i den blå linjen.

Last updated