Intern plan for opplæring

Administrer intern plan for opplæring ligger som et eget menypunkt inne på lærlingenes profil. Det er kun mulig å administrere intern plan på lærlingen dersom opplæringskontoret har tillatt dette, dersom du ikke har disse mulighetene som illustrert under, må du kontakte opplæringskontoret.

Dersom det ikke finnes en intern plan for opplæring knyttet til lærlingen (fra læreplanmalen) kan man også opprette en egen inne på deres profil. Dersom det eksisterer en mal på den interne planen for lærlingen fra før av, vil du se hvordan de kan administreres i dette punktet her.

Intern plan på lærlingen

I tilfellet hvor lærlingen har en mal på en intern plan for opplæring vil du finne denne inne på lærlingen sin profil. Det vil da være predefinert hvilke mål som faller inn under hvilken periode på lærlingen. Dette kan selvfølgelig endres på individuelt per lærling, samt at man kan knytte opp mer informasjon til disse målene i periodene.

Planen til lærlingene vil da kunne se ut som under, når det kommer med predefinerte perioder på intern plan for opplæring. For å legge til eventuelt flere perioder kan man velge "+ Legg til ny periode". Man kan kalle de hva man vil, og legge til så mange man måtte ha behov for.

Når man markerer mål som ikke er på læreplanmalen vil det automatisk låses på den interne planen, slik at man unngår at læreplanmalen overskriver endringer man gjør inne på den aktuelle lærlingen.

Velger man "Administrer perioder" kan man knytte mer informasjon opp til målene, slik som sted, ansvarlig og en eventuell beskrivelse - all denne informasjonen blir også med på PDF-en man kan ta ut.

Når man legger Ansvarlig på målene kan man velge om man bruker relasjonstypene som valg, men man kan også skrive navn. Det man skriver inn lagres når man går videre til neste boks, eller klikker utenfor boksen.

Lag en intern plan fra bunnen av på lærlingen

Dersom det ikke finnes en predefinert intern plan for opplæring på lærlingen kan man opprette en egen plan. Det vil se ut som bildet under dersom dette er tilfellet.

For å lage en plan for opplæring velger man da å klikke på "+Legg til ny periode". Som standard vil det være navngitt "Periode 1", og for hver periode man legger til vil tallet bak øke, så det vil bli "Periode 2", "Periode 3" osv. Man kan selv endre på dette og kalle periodene det som måtte være aktuelt.

Når man har laget de periodene man ønsker, ser det ut som under, med periodene bortover. Her kan man huke av de målene på de periodene som skal være i de forskjellige periodene.

Etterhvert som man huker av målene innenfor periodene vil du se at disse "låser" seg, slik at man ikke får oppdateringer for læreplanmalen som overskriver endringene du eller andre av lærlingens relasjoner gjør.

Velger man "Administrer perioder" kan man knytte mer informasjon opp til målene, slik som sted, ansvarlig og en eventuell beskrivelse - all denne informasjonen blir også med på PDF-en man kan ta ut.

Når man legger Ansvarlig på målene kan man velge om man bruker relasjonstypene som valg, men man kan også skrive navn. Det man skriver inn lagres når man går videre til neste boks, eller klikker utenfor boksen.

Og da er planen satt, og man kan ta ut PDF som tar med seg denne informasjonen. Man kan endre på dette underveis ved behov.

Last updated