Søkere fra Aspirant

For de kontorene som benytter søknadsmodulen Aspirant, er det nå lagt til rette for at du som ansatt i en bedrift kan se søknadene i OLKWEB, fremfor på E-post.

Dersom kontoret ditt er konfigurert med dette, og du skal jobbe med søknader vil det være opplæringskonsulentene sitt ansvar å gi deg tilgang.

For å se søknadene kan du legge til et dashbordelement, slik at du får se søknader med en gang du logger inn. Dette gjør du ved å klikke på "administrer dashbord".

Du klikker deretter på boksen med "Søkere fra aspirant", og lagrer.

Da vil søkerne dukke opp på dashbordet, og du kan klikke på navnet til vedkommende.

Når du klikker på navnet til en søker vil du kunne se hele søknaden deres, med vedlegg og det som måtte være.

Når du har sett over søknaden kan du velge hvorvidt dere ønsker å ta søkeren inn til intervju, ta søkeren inn som lærlinger, eller ikke vil/kan ta søkeren som lærling. Når du klikker på disse knappene, får du mulighet til å legge ved en notis. Dette blir alt synlig for opplæringskonsultene.

Last updated