Innlevering

I toppmenyen finner du et menypunkt som heter "Innleveringer". Ved å klikke på dette får du opp alle oppgaver og innleveringer som er laget, mot dine lærlinger. Dette kan være mappeoppgaver slik som minifagprøve, eller andre type mappeoppgaver.

Det er lagt opp slik at man kan lage en innleveringsmappe (med innleveringsfrist), og i mappen kan man ha en eller flere under oppgaver, som alle kan settes med individuell innleveringsfrist (om det er ønskelig). Innleveringsmappen og hver enkelt oppgave inni mappen kan ha en egen beskrivelse om hva som skal gjøres.

Du som faglige ledere/veiledere/instruktører (de ansatte i lærebedriftene) kan opprette og administrere oppgaver og innleveringer for dine lærlinger. Innleveringene finnes også på lærlingens profil, under "Innleveringer", denne viser selvfølgelig kun de som de selv er knyttet mot.

Læreplantilknytningen blir ikke synlig på selve læreplanen og kompetansemålene, ei heller i oversikten over godkjente/dokumenterte kompetansemål. Det er kun synlig inne på de aktuelle oppgavene.

Opprette en innlevering

For å opprette en innlevering kan man gå via toppmenyen/eller på en spesifikk lærling.

Der listes alle andre oppgaver/innleveringer opp. For å lage ny, klikk på "+ Ny oppgave/prøve".

Man får da opp en boks for å fylle ut standard informasjon slik som vist nedenfor:

Informasjon om de forskjellige valgene:

Type aktivitet:

Man kan nå velge mellom to forskjellige typer, det er Annen eller Minifagprøve. Det har ingen betydning for oppsett eller annet enn at man på et senere tidspunkt skal kunne filtrere på type oppgave.

Publiseringsdato: Her kan man opprette oppgaver frem i tid, og selv velge når den skal bli synlig for de lærlingene som skal ha den. Du som konsulent vil kunne se den, selv om den ikke er publisert for lærlingene enda.

Velg oppgavesett: Her vil det første gang stå "Ingen" eller "Minifagprøve". Dette valget gjør det mulig å lage predefinerte "oppgavesett" som brukes ofte. Velger du "Minifagprøve" fra valget i listen vil det være et standardoppsett som baserer seg på fire oppgaver: Planlegging av oppgaven, Praktisk gjennomføring av oppgaven, Dokumentasjon og Egenvurdering. Det vil si at lærlingene kan registrere besvarelse på hver og en av disse oppgavene i mappen.

Dersom man velger "Ingen" vil det ikke være noen predefinerte oppgaver i mappen, og man kan opprette egne oppgaver.

Man kan også legge til og fjerne oppgaver fra den malen man velger, og eventuelt lagre disse på nytt, som en ny mal. Da vil den nye malen også dukke opp som et forslag under "velg oppgavesett" ved oppretting av neste oppgave/innlevering.

Vurderingsskala: Vurderingsskala er rett og slett hvilket vurderingskriterie som skal benyttes i vurdering av oppgaven. Denne henter per i dag ut alle vurderingskriteriesettene som er i deres OLKWEB.

Når oppgaven er opprettet vil det slik ut. I eksempelet har vi benyttet oppgavesettet "Minifagprøve".

Man har mulighet til å legge til deltakere som skal ha denne oppgaven ved å finne vedkommende i listen nede til venstre, og klikke på plusstegnet ved siden av. I tillegg til dette ser man at man kan legge til flere nye oppgaver til oppgavesettet vi har benyttet.

For å se beskrivelsen på hver oppgave kan man klikke på "Vis beskrivelse".

Lage nytt oppgavesett

Dersom man ønsker å opprette et nytt oppgavesett kan man ved opprettelse av en oppgave/innlevering velge "Ingen" oppgavesett.

Innleveringen vil da bli seende ut som på bildet nedenfor, som du ser er det ingen oppgaver i denne.

For å legge til nye oppgaver fyller man ut formen under, der hvor det står "legg til nye oppgaver", og klikker på "lagre". Her kan man legge ved lengre beskrivelser, vedlegg og hvorvidt lærlingen skal kunne knytte innleveringen sin mot læreplanmål. Det vil si at lærlingen når de besvarer oppgaven kan knytte besvarelsen mot konkrete kompetanse og delmål fra læreplanen(e) de er tilknyttet. Dersom man ikke legger ved en innleveringsfrist per individuelle oppgave, vil innleveringsfristen bli det samme som innleveringsfristen på selve mappen.

Når man har laget en mal ferdig, med de oppgavene man selv ønsker. Kan man klikke på "Lagre oppgavesett som ny mal", og gi den et navn slik at man kan bruke den opp igjen.

Neste gang vi oppretter en oppgave/innlevering vil man da kunne velge dette oppsettet:

Bytte oppgavesett/mal

Dersom man har valgt feil oppgavesett kan man fint bytte dette - så lenge ingen har besvart på oppgaver knyttet til det første oppgavesettet. Dette vil man få beskjed om i toppen av siden, slik som vist under:

Dersom ingen har besvart, kan man endre det ved å klikke på "Bruk en annen mal". Her er det viktig å være obs på at dersom du har lagt til oppgaver eller redigert det oppgavesettet du har per i dag, og ønsker å beholde endringene, må du lagre det som nytt oppgavesett/ny mal før du bytter.

Last updated