Se dokumentasjon

For å se lærlingens dokumentasjon kan du velge om å se den opp mot hvilket læreplanmål den tilhører, eller kronologisk etter hva som er dokumentert sist. Velg ønsket lærling, og velg "Læreplan" fra menyen for å se lærlingens læreplan med dokumentasjon. For å se dokumentasjon i kronologisk rekkefølge velger du "Dokumentasjon".

Dokumentasjon via læreplan

Under "læreplan" på lærlingen får du opp hele planen lærlingen skal igjennom. Her kan du klikke på boksen med blyanten og tall på for å se lærlingens dokumenteringer mot de spesifikke kompetanse- og delmålene, og legge igjen kommentarer.

Boksene til høyre (som i figuren er grønne) viser hvilken status kompetanse- og delmålet har. Målet kan ha fire statuser:

  • Grønt betyr at du eller en annen av lærlingens relasjoner har godkjent målet

  • Gult betyr at lærlingen har satt målet til godkjenning, og venter en bekreftelse

  • Rødt betyr at målet er avvist fra godkjenningen, og at lærlingen må jobbe mer

  • Ingen farge, men sirkel i midten betyr at målet ikke har noen status enda

Her ser du eksempel på en læreplan med mål i forskjellige statuser:

Dersom det er en kommentarboble på siden er dette noe du eller en annen relasjon har lagt inn ved godkjenning eller avvising av målet.

Den lille boksen med en blyant og klokke på illustrerer hvor mange dokumentasjonsinnlegg, og evt hvor mange timer som er arbeidet med på de forskjellige målene.

Ved å klikke på denne boksen åpnes det en visning av alle dokumentasjonsinnlegg som er knyttet til dette kompetansemålet. Klikk på krysset for å lukke det.

Du kan enkelt skrive en kommentar knyttet til hvert innlegg.

Om du ønsker se ekstra beskrivelse som er lagt på til målet, velger du "Vis/skjul målbeskrivelse", om det da er beskrivelse tilknyttet målet vil du få dette opp slik som presentert under:

Via "Dokumentasjon"

Ved å klikke på "dokumentasjon" så får man som nevnt listet opp dokumentasjonen til lærlingen med de nyeste på toppen, og de som ble lagt inn først nederst. Hvert dokumentasjon viser hvilke kompetansemål de er knyttet mot, samt om det er vedlegg på dokumentasjonen. Disse kan du trykke på for å se dokumentasjon/vedlegg med mulighet for å kommentere dokumentasjonen. Du kan også klikke på øyet for å se dokumentasjonen og gi tilbakemeldinger.

For å se detaljvisningen for hver enkelt dokumentasjon kan du klikke på datoen i bildet over. Du blir da tatt videre til bildet nedenfor. Her kan du skrive kommentarer, endre på måltilknytninger o.l.

For å se hele listen med dokumentasjon (listen viser de 50 siste), velger du menyen på den blå linjen. Der får du også mulighet til å hente ut hele dokumentasjonen som en PDF.

Last updated