Godkjenne mål

Du kan godkjenne et mål enten fra dashbordet, eller fra lærlingens læreplan. Under "læreplan" på lærlingen får du opp hele planen lærlingen skal igjennom. Her kan du klikke på boksen med blyanten og tall på for å se lærlingens dokumenteringer mot de spesifikke kompetanse- og delmålene, og legge igjen kommentarer.

Boksene til høyre (som i figuren er grønne) viser hvilken status kompetanse- og delmålet har. Målet kan ha fire statuser:

  • Grønt betyr at du eller en annen av lærlingens relasjoner har godkjent målet

  • Gult betyr at lærlingen har satt målet til godkjenning, og venter en bekreftelse

  • Rødt betyr at målet er avvist fra godkjenningen, og at lærlingen må jobbe mer

  • Ingen farge, men sirkel i midten betyr at målet ikke har noen status enda

For å godkjenne/avvise et mål klikker du på den gule boksen, eller boksen uten noen farge, klikker på godkjent eller ikke godkjent. Du kan i tillegg føye på med en kommentar. Vi anbefaler å gjøre dette, spesielt om målet blir satt som "ikke godkjent" - da har lærlingen noe å gå etter.

Dersom det er en kommentarboble på siden er dette noe du eller en annen relasjon har lagt inn ved godkjenning eller avvising av målet.

Du kan sortere på målene, slik at du feks kun får frem de som venter en tilbakemelding. Dette gjør du ved å bruke nedfallsmenyen slik som på bildet under.

Last updated