Dashbord

Dashbordet er forsiden, dit man kommer når man logger inn. Man kan selv velge hva slags data man vil se her.

Dashbordet er utviklet slik at dere selv kan velge hvilke elementer dere ønsker å se når dere logger inn. Første gang du logger inn blir du møtt med et dashbord som har to elementer. Disse er Dokumentasjon uten tilbakemelding og Læreplanmål som venter godkjenning. Noen brukere vil også ha et tomt dashbord.

Du kan endre dette, eller legge til flere elementer. Her vil vi vise deg hvordan du kan administrere ditt dashbord.

Legg til elementer på et tomt dashbord

Første gang man logger er dashbordet tomt. For å legge til elementer velger du derfor "+Legg til".

Klikk så på de ønskede elementene, og velg "lagre".

Endre dashbordelementer

De ønskede elementene ligger da på dashbordet ditt. For å endre utvalget velger du "administrer dashbord", eller "+legg til element".

De boksene som er markert med blå er de som man i dag har valgt, klikk på de for å ta de bort, og marker de du ønsker. Klikk så lagre.

Last updated