Forklaring av ikoner

I bildet vedlagt ser du på den blå linjen et sammendrag av dette hovedområdet. Det første tallet sier noe om hvor mange dokumentasjoner som er skrevet totalt innenfor dette hovedområdet (den har en blyant ved siden av seg). Det andre tallet sier noe om antall timer som er registrert totalt mot mål innenfor hovedområdet (den har en klokke ved siden av seg ikke alle kontorer bruker timeregistrering). Den tredje og siste tallet i eksempelet (1/13) sier noe om hvor mange av målene som er godkjent. 1 av 13 mål er godkjent.

Nedenfor på selve målet ser du en hvit boks med en blyant og en klokke i seg. Den første sier noe om antall dokumentasjoner mot dette målet eller delmål innenfor det, mens den andre sier noe om totalt antall timer mot målet eller sine delmål.

Last updated