OLKWEB i skole

En oversikt over begreper og forskjeller mellom OLKWEB Skole og OLKWEB.

Se også vår guide for å komme i gang med OLKWEB for skole her.

Klasser Klasser vil i OLKWEB ligge som bedrifter. Det vil da kun være én klasse med navnet, uavhengig av år. Det er selvfølgelig mulig å legge på årstall bak klassenavn, om man ønsker skille på dette – fremfor å ha en rullering på elevene tilknyttet klassen.

Det er to måter å gjøre dette på, den ene er at man hvert år legger inn nye klasser, og setter de gamle klassene som inaktive. Eller så kan man ha klassene stående år til år, men at elevene som er ferdige i klassen får avsluttet relasjonen sin til klassen.

Lærere Lærere som kun skal ha tilgang til sine egne elever vil bli liggende som «Ansatte». De får i utgangspunktet kun tilgang til elevene i sin klasse – men kan knyttes opp til flere elever utenfor klassen sin om dette er ønskelig.

En ansatt vil kun være registrert på én klasse. Så dersom det er behov for tilgang til flere knyttes dette opp som en relasjon til de aktuelle.

Administratorlærer Administratorlærer har tilgang til alle elevene, klassene, ansatte og læreplaner. Disse ligger som konsulenter i OLKWEB. Det er kun brukere som er konsulenter som kan redigere data på alle brukere.

Elever Elever vil i OLKWEB ligge som praksiskandidater.

Dokumentasjon Dokumentering for elevene foregår på lik linje som i OLKWEB Skole. De kan dokumentere mot læreplanmål, enten via web, eller via mobilapp (denne er lenket opp i OLKWEB). Dokumentasjon via app kan gjøres med bilder, tekst og video.

YFF YFF kan legges inn som en egen læreplan på elevene, slik at de kan dokumentere mot disse.

Skoleår / Avdelinger Fordi OLKWEB ikke operer med skoleår vil man kunne bruke funksjoner som eksempelvis grupper eller tagger for å markere et kull.