Importering av elever fra OLKWEB Skole

En gjennomgående dokumentasjon fra elevløpet til lærlingløpet.

De opplæringskontorene som har dialoger med videregående skoler som benytter OLKWEB Skole, har mulighet til å overføre elever til å bli lærlinger i sin OLKWEB.

Obs. En elev som skal overføres kan ikke være registrert i OLKWEB fra før av. Om dette er tilfellet vil vedkommende få to profiler.

Hvordan importere?

For å få koblet opp den videregående skolen sine elever til OLKWEB tas det kontakt med Innit på kundeservice.innit.no, eller mail [email protected] Når koblingen mellom skolen og opplæringskontoret er på plass, vil man kunne gå til "Importressurser" i administratormenyen sin under navnet oppe til høyre. Om man har flere skoler velger man den man ønsker å importere fra.

Når man har valgt skole vil man få opp en liste med alle elevene som har samtykket til å bli overført til et opplæringskontor og OLKWEB. Dersom eleven ikke ligger i listen har vedkommende ikke samtykket. Det er da en dialog man må ta med vedkommende/skolen.

Velg "Overfør" når man har funnet aktuell elev. Vedkommende vil da legge seg i lærlinglisten, og dokumentasjonen som er gjort i OLKWEB Skole vil være tilgjengelig under "Dokumentasjonshistorikk".