OLKWEB i skole

Knytte ansatt opp mot lærling

For å hekte en eller flere lærlinger mot en ansatt ved å gå via ansattprofilen han eller hennes. Klikk på menypunktet i listen over lærlinger/praksiskandidater/lærekandidater, og velg "+Ny relasjon".

Velg deretter hva slags relasjon den ansatte skal ha, i dette tilfellet velger vi "Faglig leder". Du kan velge mellom både standard og egendefinerte relasjoner.

Deretter kan man hekte på ønsket lærling ved å søke opp vedkommende.

Det er også mulig å hekte på flere lærlinger i samme operasjon, gitt at den ansatte skal ha samme relasjon til alle lærlingene.

Velg deretter om den ansatte skal settes som faglig leder på lærekontrakt eller ei. Klikk lagre og relasjonene er aktive.