OLKWEB brukerveiledning

Denne brukerveiledningen er for lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater og fagbrev på jobb.

Denne brukerveiledningen tar for seg de ulike funksjonene i OLKWEB og viser hvordan man gjennomfører de ulike oppgavene. Brukerveiledningen er kategorisert etter områder i systemet.

OLKWEB er en levende løsning, det vil si at det er kontinuerlig utvikling, og at nye funksjoner og endringer kan oppstå. Det tas forbehold om at ikke nødvendigvis alle endringer vil være dokumentert i denne brukerveiledningen.

Dersom bilder er små og detaljert kan man klikke på disse for å se de større. Lengre sider har også en meny på høyresiden som gjør at man kan hoppe mellom overskriftene og bla seg frem til ønsket sted.

OLKWEB Lærling på telefonen

Du kan dokumentere arbeidet ditt via mobilen din. OLKWEB Lærling er en app for de lærlingene som har en bruker i OLKWEB. Du finner appene lenket opp i bunnen av OLKWEB eller på lenkene under:

OLKWEB Lærling for iOS

OLKWEB Lærling for Android

Last updated