Versjon 2.4 - endringer
Den største endringen på Aspirant våren 2017 er muligheten for integrasjon mellom Aspirant og OLKWEB. Det er nå mulig for bedriftene å se søknader direkte i OLKWEB, fremfor det å motta disse på e-post. Disse dukker opp i OLKWEB når søknadene har status "Klar til formidling".
Det er også mulig for bedriftene å gi tilbakemelding på at de ønsker å ta søker inn til intervju, fremfor å bare godta, eller avslå søkeren.
Hvordan man administrerer dette i OLKWEB kan du lese om i brukerveiledningen her.
Last modified 2yr ago
Copy link