Versjon 2.4
Leveranse desember 2015
  Muligheten til å tilegne bedrift til søker uten å måtte sende ut e-post til bedriften.
  Mulighet til å tilegne en saksbehandler på søknad. Dette er kun synlig for saksbehandlerne, og ikke bedrift og søker. Det er også mulig å sortere på saksbehandlere i søknadslisten.
  Det er mulig å føye til en intro/beskrivelse på kategorinavnene til søknaden. Nytt feks. ved lengre forklaringer o.l.
  Mulighet til å sortere kategorifeltene under søknadsskjemaet via "dra og slipp"-funksjonalitet.
  Mulighet for å kunne sette søknader tilbake i status uten å måtte kontakte Innit.
  Søknadene i listen viser nå antall aksept/avslag de har fått, samt at det vises hvor mange bedrifter som har mottatt søknaden.
  Søkerne mottar nå en e-post når søknaden er innsendt.
  Mulighet til å opprette fri logg på hver enkelt søknad, i tillegg til at loggen lagrer hendelsene knyttet til søknaden.
  Historikk på søknader. Man kan se søknadshistorikk inne på en søker (gamle søknader).
  Diverse feilrettinger
Last modified 2yr ago
Copy link