Versjon 2.3
Leveranse 08. juli 2015
Fokus på søker: Arbeidsflyt
  Lagt til mulighet for å legge inn antall dager med fravær i tillegg til timer.
  Diverse valideringer for å forhindre at brukeren taster inn feil data. Eksempelvis format på fødselsnummer og forhindring av negative verdier på fravær/karakter.
  Mulighet for å opprette flere søknader på samme bruker. Tilbakevendende brukere trenger derfor ikke registrere seg på nytt.
Administrasjon
  Oversikt over søknadshistorikken til tilbakevendende søkere.
  Mulighet for å endre søknader fra administrasjonspanel
Øvrig
  Egen innstilling for å sette epostadressen til kontoret som avsenderadresse.
  Endret navn fra "Studieretning" til "Utdanningsprogram"
  Diverse feilrettinger.
Last modified 2yr ago
Copy link