Versjon 2.2
Leveranse 1. juni 2015
Søknadsbehandling og administratsjon
  lagt på søkerens navn i epost-emnet idet søknaden sendes ut til bedrifter
  Lagt til funksjon som lar konsulenter manuelt sette status om bedriften har godtatt eller avslått søknaden de har fått tilsendt.
  Nyopprettede bedrifter tas med inn til OLKWEB ved overføring av søker fra Aspirant til OLKWEB
  Logginnlegg kan velges å sendes på epost til søker.
  Søknadslisten kan nå filtreres på bedriftsprioritering.
  Søknader som er sendt til rene epostadresser (ikke eksisterende bedrifter i systemet) har egenskapen om å knyttet denne mot en eksisterende bedrift eller opprettet ny bedrift.
Øvrig
  Testet og kontrollert at "glemt passord" fungerer.
  Diverse feilretting
Last modified 2yr ago
Copy link