Aspirant versjonslogg
Dette er versjonsloggen til Aspirant. Her vil du finne oversikt over hvilke endringer som gjøres mellom hver leveranse som blir gjort i Aspirant.
Klikk på versjonsnavnene til venstre for å se hva versjonene inneholder.
Last modified 3yr ago
Copy link